About this blog / Tästä blogista

Tämän blogin on tarkoitus toimia tutkimus- ja opetusresurssina, helposti saavutettavana ja päivitettävänä sekä vuorovaikutuksen mahdollistavana systeeminä. Yliopiston omat järjestelmät (Korppi ja Optima) ovat hyviä, joskin monimutkaisia ja suljettuja. Tämä blogi mahdollistaa myös vapaamuotoisemman kirjoittelun, joka ei välttämättä koske yksittäistä kurssia tai tutkimusprojektia. Ihan päiväkirja tämä ei kuitenkaan ole, mutta pyrin päivittämään tätä vähintään viikottain. Kaikenlainen vuorovaikutus on tervetullutta, kommentointi toivottavaa.

The purpose of this blog is to serve as a teaching and research resource, an easily accessible interactive system that is also easy to update. The university has several systems that have a similar role (Korppi, Optima), and while they do their job very well, they are rather complicated, rigid, and closed. This blog will allow me to write more freely, and link to content that doesn’t necessarily fall into one particular course or research project. This blog isn’t a diary, but I try to update this weekly. Any and all comments and suggestions are very welcome.

1 thought on “About this blog / Tästä blogista

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s