Johdatus 4 – Kulttuurinen musiikintutkimus

Tämän luennon otsikon olisi ehkä sittenkin pitänyt olla “Kulttuuri, Identiteetti ja Musiikkimaku”. Nämä olivat ne suurimmat, tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat asiat jotka nousivat esiin kulttuurisen musiikintutkimuksen kysymyksenasetteluista, kirjoituksista ja esittelyistä.

Kulttuurinen musiikintutkimus on  käynyt läpi vaiheita, ja se “kulttuurinen konteksti”, jonka olemassaolosta se on halunnut muuta musiikintutkimuksen maailmaa muistuttaa on ollut välillä marxismin näkyväksi tekemä kapitalistinen järjestelmä ja välillä feminismin paljastama heteropatriarkaalinen yhteiskuntajärjestys. Näistä etenkin jälkimmäinen on saanut aikaan mielenkiintoisiakin tuloksia, joskin molemmissa on uhkana (tai ainakin haasteena) se, että jos maailmaa katselee yhdenvärisen linssin läpi, koko maailma tosiaankin näyttää olevan sen linssin värinen. Loppujen lopuksi kaikkialla ja kaikessa voidaan nähdä valtarakenteita, mutta tämä jää vain kuvailuksi niin kauan kuin taustateoria ei ole oikea tieteellinen teoria, eli ei tarjoa hypoteeseja tai malleja, ainoastaan sen linssin.

Toisaalta, mikäli määrittää tehtäväkseen problematisoida kaikki ne poliittiset ja yhteiskunnalliset rakenteet, jotka hallitsevat musiikkia ja sen tutkimusta sekä tutkimuksen menetelmät ja kielen, löytää itsensä tilanteesta, jossa on suorastaan yliherkkä ja se kriittisyys kohdistuu väistämättä (niinkuin pitääkin, jos on mainitunkaltaisen tehtävän itselleen ottanut) myös siihen omaan tutkimukseen. Graduangsti lienee pientä sen luomisen tuskan rinnalla, mitä kriittinen, kulttuurista tutkimusta tekevä tutkija kokee. Tästä voi tietysti seurata joko parempaa tutkimusta tai sisäänpäinkääntynyttä oman navan kaivelua. Molempia on ollut tuloksena. Luennolla mainitsemani kirja, The Cultural Study of Music, on siitä hyvä, että se kääntää suunnan omasta navasta ulospäin.

Tämänkertainen korvaustehtävä on seuraava: Kerro, mikä on sosiaalinen identiteetti ja miten se liittyy musiikkimakuun. Vastaukset luennon missanneilta sähköpostilla viikon loppuun mennessä.

Ensi kerralla sitten kognitiivista musiikkitiedettä.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s