Empiirisen musiikintutkimuksen kollokvio

Ensi viikolla käynnistyy Empiirisen musiikintutkimuksen kollokvio, ensimmäinen tapaaminen on to 22.1. klo 15-17, seminaariluokassa M308.

Kollokvioilla on tärkeä rooli laitoksen tutkimusopinnoissa ja tutkimustoiminnassa. Ne keräävät yhteen samoista tutkimusteemoista kiinnostuneita. Toiminta kollokvioissa on varsin epämuodollista, jäsenten ja tutkimuksen tarpeiden ohjailemaa. Kokoontumisissa jaetaan ajatuksia tutkimuksista,  annetaan ja saadaan palautetta. Kollokviot on koettu erityisen hyödyllisiksi graduntekijöille, sillä niissä on mahdollista saada tukea ja neuvoja työn sisällön osalta, tutkielmaseminaarin keskittyessä lähinnä tutkimuksen muodollisiin seikkoihin.

Laitoksella pyörii useita kollokvioita, useimmat musiikkikasvatuksen puolella. Kaikki kollokviot ovat kuitenkin avoimia kaikille oppiaineesta ja opintojen vaiheesta riippumatta – vain kiinnostus kollokvion teemaan ratkaisee.

Vaikka kollokvioista onkin opintopisteitä tarjolla, ei kyseessä kuitenkaan ole kurssi, joka tehtäisiin alta pois yhden lukukauden aikana. Pikemminkin on tarkoitus, että kollokvioista muodostuu samoista teemoista kiinnostuneiden opiskelijoiden ja tutkijoiden sosiaalisia ryhmiä, joiden toiminta on jatkuvaa. Kollokviot onkin hyvä nähdä resursseina, sekä sosiaalisina että akateemisina sellaisina.

Nyt käynnistyvässä kollokviossa käsitellään empiiristä musiikintutkimusta. Käsite on ymmärrettävä laajasti, kuten kirjan “Empirical Musicology – Aims, Methods and Prospects toimittaneet Eric Clarke ja Nicholas Cook (nykyään Oxfordin ja Cambridgen musiikin laitosten professorit, muuten) sen näkevät. Musiikin tutkijan käytössä tai kerättävissä on nykyään laajoja aineistoja. Nämä voivat olla musiikkia, nuotteja, tietoja musiikillisesta käyttäytymisestä (esimerkiksi Last FM:n lokitiedot, iTunes soittolistat jne.) tai mittaustuloksia musiikkiin liittyvistä psykologisista tai neurotieteellisistä kokeista.

Näiden aineistojen keräämistä ja käyttöä käsitellään kollokviossa. Näkökulma on aineistojen luonteesta johtuen määrällisiin menetelmiin painottuva, mutta mistään tilastotieteen kurssista ei siis ole kyse. Ja empiiristä tutkimusta voi tottakai tehdä laadullisinkin menetelmin.

Kollokvio on osallistujista ja asiasta riippuen joko suomen- tai englanninkielinen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s