Uusi lukuvuosi alkaa!

pihlajat

Tervetuloa uudet ja vanhat opiskelijat! Uusi lukuvuosi käynnistyy tänään yliopiston avajaisilla ja opetus pyörähtää käyntiin ensi viikolla. Tämäkin blogi heräilee taas kesähorroksestaan.

Vaikka kunkin kurssin Optima-tila on se ensisijainen paikka, jonne laitan kurssimateriaalit, luentokalvot ja tekstit, on täälläkin joskus täydentävää aineistoa. Optima-tilat ovat suljettuja, eli ne avautuvat vain kullekin kurssille ilmoittautuneille opiskelijoille. Tämä on hyvä, koska näin voidaan jakaa vain kurssin käyttöön tarkoitettua materiaalia, jota ei esimerkiksi tekijänoikeussyistä voitaisi laittaa yleiseen jakoon. Tuo suljettuus on kuitenkin myös rajoite, ja siksi postailenkin esimerkiksi luentokalvoja myös tänne – laitan ne usein myös SlideShareen, joka on moiseen oiva palvelu.

Täällä voin myös jatkaa luennoilla alkaneita keskusteluita, tai antaa vastauksia kysymyksiin, joihin en luennolla ole osannut vastata. Kysymyksiä voi myös esittää täällä, toivon, että tämä kehittyy myös vuorovaikutuskanavaksi, vaikka sähköposti onkin toki nopein tapa tavoittaa, mikäli kysymys on kiireellinen.

Pari sanaa tulevan lukuvuoden kursseistani. Johdatus musiikintutkimukseen (MUPP021) on nimensä mukaisesti johdantokurssi musiikintutkimukseen yleensä. Tämän kurssin voi suorittaa myös kirjatenttinä yliopiston uudessa e-tenttitilassa pääkirjastossa. Lisätietoja tästä saadaan kohta, kunhan rehtori ehtii ensin tämän kohta alkavassa avajaispuheessaan virallisesti julkistaa!

Tieteellisen tutkimuksen perusteet (MUPP011) jatkuu toisessa periodissa Johdatuksen jälkeen. Tämä on vanhojen tutkintovaatimusten se Tutkijan taidot I -kurssi, jossa tehdään pienimuotoinen oma tutkimus ja esitelmöidään siitä muille ryhmäläisille. Tämän työn pohjalta tehdään sitten kirjoitusviestinnän työ, jonka kielentarkastuksesta vastaa Kielikeskuksen Timo Nurmi. Tämän kurssin koodi on XKVH006 ja sen virallinen nimi on Musiikkitieteen tutkimusviestintä.

Näkökulmia musiikintutkimukseen (MUSP040) on laajentunut viimevuotisesta, mutta sen idea on edelleen sama. Riitta Rautio opettaa humanistiseen tutkimustraditioon pohjautuvaa musiikintutkimusta ja minulla on luonnontieteellinen näkökulma puolustettavanani. Tällä kurssilla opetan siis alkeita akustiikasta, psykoakustiikasta, musiikin havaitsemisesta ja esittämisestä (kognitiivisesta näkökulmasta, siis) sekä musiikista ja evoluutiosta. Lisääntynyt opintopistemäärä mahdollistaa hieman pintaraapaisua paremman otteen, mutta kyse on kuitenkin perusopintotasoisesta kurssista – näitä teemoja kuitenkin laajennetaan ja syvennetään sitten aineopinnoissa tulevina vuosina.

Tutkijan taidot II (MUSA010) onkin tänä vuonna varsinainen kompleksi. Proseminaari ja kandidaatintutkielma on aina tehty käytännössä yhtä aikaa, niin nytkin. Noiden kahden kurssin välinen opintopistesuhde on hieman keikahtanut, mutta tämä ei näy käytännössä mitenkään. Sen sijaan uutta on se, että nyt myös aineopintojen metodikurssi Laadulliset ja määrälliset menetelmät (MUPA021) on integroitu samaan pakettiin. Vuosi alkaa ja päättyy seminaarina, mutta välissä tehdään tuo menetelmäpaketti, yhtä aikaa oman tutkimustyön kanssa. Lisäksi nyt suositellaan, että maturiteetti tehtäisiin heti tämän kurssin päätteeksi toukokuussa, ja tässä voidaan taas hyödyntää tuota pääkirjaston e-tenttitilaa.

Myös kollokviotoiminta jatkuu. Viime vuonna Empiirisen musiikintutkimuksen kollokvion nimellä kulkenut kollokvio jatkuu, tosin nimeä vaihtaneena. Monitieteisen musiikintutkimuksen kollokvio (MUSS016) on nimetty laitoksen huippuyksikön nimeä mukaillen, sillä tarkoitus on kytkeytyä hieman tiiviimmin sen kylkeen. Kollokvio lienee tänäkin vuonna sekakielinen, sillä mukaan on tarkoitus kutsua paitsi huippuyksikön tohtoriopiskelijoita myös uusia Music, Mind & Technology -ohjelmassa aloittavia opiskelijoita. Kollokviossa käydään edelleenkin siis läpi osallistujien omia tutkimuksia, kuullaan alustuksia ja käydään keskustelua tutkimuksen menetelmistä, tavoitteista ja tuloksista. Katsotaan, saadaanko viime vuonna aloitetut Sohwi-jälkilöylyt tänä vuonna jatkumaan.

Laitoksella tapahtuu opetuksen kehittämisessä ja viestinnässä paljon tänäkin vuonna. Viime lukuvuonna tehtiin uudet opetussuunnitelmat, kesällä on kirjoitettu opiskelun pelisääntöjä (piakkoin laitoksen verkkosivuilla, kohdassa Opiskelu -> Ohjeita opiskeluun), ja nyt työstetään opinto-ohjaukselle linjauksia, uutta avointa eHOPSia jne. Myös laatutyöryhmä on aktiivinen, ja niinpä onkin hyvä valmistautua tänä vuonna antamaan palautetta pyydettäessä ja pyytämättä ja tarkastelemaan laitoksen toimintaa kriittisellä mielellä. Monien kurssien ja toimintatapojen suhteen tehdään kokeiluja, ja meitä kiinnostaa tottakai tietää, miten nämä opiskelijoiden näkökulmasta ovat onnistuneet. Pidetään siis vuorovaikutuskanavat auki.

Oikein hyvää lukuvuoden alkua kaikille!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s