Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Yksi syksyn “uusista” kursseista alkoi eilen. Laajentumisen myötä Näkökulmia musiikintutkimukseen on nyt jaettu kahteen kurssiin, joista syksyn aluksi käydään ensin käsiksi kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteisiin (MUSP041). Tämän jälkeen, myöhemmin syksyllä tutustutaan Humanistiseen musiikintutkimukseen (MUSP042). On tietysti jossain määrin arveluttavaa jakaa musiikintutkimuksen kenttä kahtia näin, mutta toisaalta vertailu on hyvä tapa nähdä sisälle tutkimustyön perusteisiin.

Olen tyytyväinen, että luonnontieteellinen musiikintutkimus saa näin lisää tilaa myös musiikkitieteen perusopinnoissa. Nyt on mahdollista pureutua mm. akustiikan ja psykoakustiikan perusteisiin heti opintojen alusta alkaen, ja rakentaa kumuloituvasti polkuja kohti esimerkiksi sellaista tutkimustyötä, jota huippuyksikössämme tehdään.

Tämän vuoden kursseilla otetaan käyttöön myös uusia opetusmenetelmiä. Yksi niistä on Wikipedia-artikkeleiden työstäminen ryhmätyönä. Musiikkipsykologian, kognitiivisen musiikkitieteen tai musiikkitieteen näkyvyys ylipäänsä Wikipediassa on heikko. Etenkin suomenkielisessä Wikipediassa on suuria aukkoja myös tämän alan tiedoissa. Katso vaikka artikkeli musiikista. Tekemistä riittää…

Wikipedian luotettavuudesta on käyty paljon keskusteluita, ja erityishuomiota on osoitettu sille, onko Wikipedian lainaaminen esimerkiksi kurssitöissä tai opinnäytteissä hyväksyttävää. Yliopistossa opetetaan uuden tiedon tuottamista ja tiedon luotettavuuden kriittistä arviointia. On selvää, että suuri osa Wikipedian artikkeleista ei täytä laatu- tai luotettavuusvaatimuksia, eikä ensyklopedia, ei oikein Encyclopaedia Britannicakaan, sovi lainattavaksi kurssitöissä muutenkaan. Ensyklopedioihin kun kerätään muualla julkaistua tietoa, tiivistäen ja yksinkertaistaen, eikä sellaisen lähteen lainaamisesta yleensä tule väitteen uskottavuudelle lisäarvoa. Pitäisi pyrkiä löytämään alkuperäinen tilasto tai lähde.

Wikipedian hyödyllisyyttä tiedonlähteenä myös akateemisissa tarkoituksissa ei kuitenkaan kannata väheksyä. Käytän sitä itse lähes päivittäin, yleensä silloin, kun täytyy tarkistaa nopeasti joku sivuseikka tai luoda yleiskuva jostain asiasta. Wikipediassa on moneen tarkoitukseen hyödyllistä tietoa, ja vaikka Wikipedia ei lainattavaksi lähteeksi sopisikaan, on se usein taustatyön tekemisessä laajuutensa ja nopeutensa takia korvaamaton apu.

Ja nyt testaamme sitä siis pedagogisiin tarkoituksiin. Tutkimustiedon popularisointi on yksi yliopiston tehtävistä, joka usein jää liian vähälle huomiolle. Tieteellisistä tutkimustuloksista, käsitteistä ja teorioista tulisi voida keskustella myös akateemisen kuplan ulkopuolella. Tärkeä rooli tässä on populaaritieteellisillä julkaisuilla (Tieteen kuvalehti jne.) ja sellaisilla tiedonlähteillä, joita “kuka tahansa” voi käyttää. Wikipedia on juuri tällainen. Vertailu Encyclopaedia Britannicaan pelkän luotettavuuden osalta onkin ontuva, kun EB tavoittaa tuhansia lukijoita Wikipedian ollessa satojen miljoonien saatavilla. Tämä Wikipedia-ryhmätyö onkin haaste paitsi opiskelijoille, myös minulle, sillä ei-musiikkitieteellisen median vaatimusten sovittaminen “akateemisiin” vaatimuksiin voi olla hankalaakin. Tosin Wikipedia-ryhmätyö on vain yksi osa kurssin suoritusta, ja arvostelu tehdään oppimispäiväkirjojen kautta, eikä suoraan arvostelemalla Wikipediaan tuotettua tekstiä, joten en näe tässä kuitenkaan erityisen suuria vaaroja.

Kirjoitan muuten paraikaa blogipostausta opiskelijalle ja tutkijalle tärkeimmistä nettipalveluista ja ohjelmistoista, mukana tulee Wikipedian lisäksi olemaan myös ainakin Twitter, Evernote, FreeMind ja SlideShare. Ja viimemainittuun liittyen, alla vielä tuon ensimmäisen luennon diat.

1 thought on “Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s