Erityinen tutkimusmenetelmä

Actual method

Tällä kummallisella nimellä kulkeva kurssi käynnistyi viime viikolla. Kurssikoodia MUSS022 ylpeänä kantavalle kurssille on annettu lisänimi “Kokeelliset ja kyselymenetelmät”. Koodin ja pääotsikon alla kun on opetussuunnitelman mukaan mahdollista käsitellä mitä tahansa menetelmiä, myös itseopiskeluna, kunhan tarkastelutapa täyttää osaamistavoitemääritelmät, eli on aineopintojen metodikurssia syventävämpi ja suhteellisen spesifi.

Kurssilla toisena opettajana on huippuyksikön jatko-opiskelija Jonna Vuoskoski, ja kurssin on tarkoitus toimia resurssina niille, jotka ovat innostuneet empiirisestä tutkimuksesta, kokeiden tekemisestä tai kyselyistä erityisesti. Näiden menetelmien käyttö ei ole ihan helppoa, vaikka esimerkiksi gradututkimuksen ytimeksi koe tai kysely sopiikin erittäin hyvin.

Kurssilla käydään läpi yleisiä asioita kokeiden ja kyselyiden laatimiseen ja käyttöön liittyen, mutta pääpaino on kurssilaisten omien tutkimusten edistämisessä. Kurssin sisältö onkin poikkeuksellisen suurelta osin tarkoitus räätälöidä kurssilaisten tarpeiden mukaan.

Kurssille ehtii vielä mukaan, vaikka ensimmäinen kerta pidettiinkin jo. Ensi tiistaina klo 12 luokassa M216 on tarkoitus keskustella tutkimuskysymyksistä ja siitä, kuinka tutkimuskysymyksistä päästään koeasetelmiin. Kannattaa tulla mukaan, jos gradussasi tai kandityössäsi haluaisit toteuttaa kokeen tai kyselyn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s