Musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium

 1. Share

  Tue, Mar 27 2012 15:03:50
 2. Share
  Viime hetken valmistelut Musicalla, postereita ripustetaan ja salitekniikkaa testataan: symposium alkaa 5 min kuluttua! #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 03:56:00
 3. Tästä se käynnistyi, viime hetken järjestelyistä ennen tiivistä ensimmäistä päivää.
 4. Share
  Professorit Jaakko Erkkilä ja Tuomas Eerola avaavat Musiikintutkijoiden valtakunnallisen symposiumin. #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 04:05:03
 5. Share

  Tue, Mar 27 2012 15:02:59
 6. Jaakko Erkkilä nosti puheessa esille tärkeitä kysymyksiä liittyen mm. siihen, onko musiikki ja musiikintutkimus vain ylellisyyttä? Jaakko tiivisti puheessaan oman kantansa näin: “Musiikki on ihmisyyden tärkeä osa ja ihmiselle monin tavoin hyödyllinen, väittäisinpä, että jopa välttämätön ilmaisun ja vuorovaikutuksen muoto.”

  Puhetta kiiteltiin, joten se toimitettiin kokonaisuudessaan nettiin:

 7. Ensimmäisen päivän tieteellinen ohjelma alkoi paneelikeskustelulla kulttuurisen musiikintutkimuksen ja etnomusikologian välisestä rajankäynnistä. Henna Peltola raportoi tapahtuman facebook-sivulla:Paneelissa tiukkaa
  keskustelua etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen
  eroista. Onko eroilla väliä? Mitä eroa on countrylla ja westernilla?
  Vaikka musiikintutkijoina pitääkin vetää yhtä köyttä, onko eroja silti
  tarpeellista korostaa yksilöllisemmällä tasolla? Esiin nousi myös huoli
  musiikintutkimuksen synkästä(?) tulevaisuudesta. Kuinka pieni tieteenala
  selviää uudistetun yliopistolain diktatuurissa ja nykyisen
  projektiyhteiskunnan yhä nopeammassa muutosvauhdissa? Pysy torakkana
  äläkä tuhlaa omaa energiaasi tiedepoliittiseen ahdinkoon!

 8. Keynote 1: Professori Timothy Rice, UCLA, US

 9. Professori Rice on etnomusikologian professori, jonka erityisalaa on mm. Balkanin musiikki. Rice piti valtakunnallisen tohtorikoulun opiskelijoille workshopin tiistaina ja oli keskiviikon kutsuvierasesitelmöitsijä. Ricen esitelmä käsitteli tutkimuksen suhdetta “tosielämän” konflikteihin ja ongelmatilanteisiin.
 10. Share
  Ensimmäinen keynote: prof. Timothy Rice (UCLA): Ethnomusicology in Times of Trouble #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:06:31
 11. Share
  Rice kysyy:miksei etnomusikologia ole tehnyt tutkimusta yhteiskunnalisten ongelmien ympäristössä,kuten antropologia on? #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:17:43
 12. Rice identifioi aluksi syitä sille, miksi etnomusikologista tutkimusta on tehty pääosin ongelma-alueiden ulkopuolella.
 13. Share
  Syitä: 1. tutkimme rakastamaamme musiikkia 2. musiikki on hyvä asia 3. teoriat koskevat musiikkia vakaissa yhteisöissä #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:19:38
 14. Share
  4. perinteisesti kiinostus suuntautuu perinnemusiikkiin 5. epävakaissa oloissa tutkimuksen tekeminen on vaikeata. #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:20:24
 15. Kysymyksiä siitä, miten musiikintutkimus ja ongelmat toisiinsa liittyvät:
 16. Share
  Kysymykset: 1. miten musiikintutkimus “ongelmapaikoissa” vaikuttaa etnomusikologin käsitykseen musiikin luonteesta? #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:23:11
 17. Share
  2: Miten tämä ymmärrys voidaan saada hyötykäyttöön ongelmista kärsivällä alueella? #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:24:30
 18. Share
  3. Miten kuilu käytännön toiminnan ja älyllisen tulkinnan välillä voidaan kuroa umpeen ongelma-alueilla?#Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:24:54
 19. Tämän jälkeen professori Rice antoi esimerkkejä siitä, miten musiikintutkimus voi olla erilaisissa ongelmatilanteissa avuksi. Valaisevaa ja paljolti myös rohkaisevaa, vaikka esimerkeistä käy ilmi myös se, että musiikki ei ole pelkästään positiivinen asia, vaan sitä voidaan käyttää myös pahaan.
 20. Share
  Prof. Ricen ensimmäinen teema: sairaudet. Esimerkkinä HIV/AIDS ja musiikki Ugandassa: youtu.be/PXoN5i0rv9Q #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:35:59
 21. Share
  Musiikki & sotilaalliset konfliktit: musiikki nationalistisena “aseena” / yhdistävänä tekijänä. Esim. mm. ex-Jugoslaviasta. #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:39:56
 22. Share
  Ex-Jugoslavian osat muuntelivat aiemmin yhteistä musiikkiperintöä korostaakseen eroja. Musiikki ei aina hyvän asialla. #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:41:56
 23. Share
  Etnomusikologit ovat tutkineet myös pakolaisia ja heidän musiikkiaan-joskin usein vasta vuosia pakolaiskriisin jälkeen. #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:45:26
 24. Share
  Musiikilla tärkeä rooli pakolaisten itsetunnon kannalta,toisaalta auttaa kunnioittamaan heitä ja heidän kulttuuriaan. #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:47:08
 25. Share
  Esimerkki kaupunkien eriarvoistumisen / slummien ongelmista: case funk proibidao: youtu.be/Z8e1S7qJXrA #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:52:19
 26. Share
  Johtopäätöksiä: musiikkia käytetään sekä hyvään että pahaan. #Rice #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:54:34
 27. Share
  Prof. Timothy Ricen johtopäätökset: ow.ly/i/wmfw #symposium2012
  Wed, Mar 21 2012 07:56:20
 28. Share

  Tue, Mar 27 2012 15:13:39
 29. Keskiviikon päätteeksi järjestettiin tervetuliaistilaisuus Baari Vakiopaineessa. Viihteestä vastasi Mandoline Mountain lehtori Jouni Koskimäen johdolla.
 30. Torstai

 31. Torstaina aloitettiin aamuvarhaisella, ja heti oli osallistujilla hankala valinta: koko symposium mentiin neljässä rinnakkaisessa sessiossa, ja hyvistä esitelmistä oli runsaudenpulaa.
 32. Share
  Symposiumin toinen päivä. Aamulla musiikkiterapiaa, aivotutkimusta, musiikkia ja tunteita sekä musiikkianalyysiä. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 03:20:16
 33. Keynote 2. Prof. Jane Davidson, University of Western Australia

 34. Toisena päivänä kutsuvierasesitelmää piti prof. Jane Davidson, musiikin esittämistä paljon tutkinut musiikkipsykologi ja oopperalaulaja. Davidson oli edellisenä päivänä toiminut Marc Thompsonin vastaväittäjänä. Davidsonin esitelmä oli kertomus valtavasta tutkimushankkeesta ja huippuyksiköstä, sekä tutkimuksesta, joka yhdistelee musikin historian tutkimusta, pedagogiaa ja musiikkipsykologiaa.
 35. Share
  Kutsuvierasesitelmä: prof. Jane Davidson: Performing Emotions: Methods and Meanings in Music Research #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:05:55
 36. Share
  Australian Research Council rahoittanut tunteiden historian tutkimusta 24 miljoonan rahoituksella. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:08:17
 37. Share
  Hanke yhdistää historiallisten, yht.kunnallisten&taiteellisten virtausten tutkimuksen ja soveltamisen nykyaikaan. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:11:38
 38. Share
  Autenttisen historiallisen esityksen tekemiseksi oikea terminologia, harjoittelumetodit ja ajattelutapa on tärkeää. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:16:34
 39. Share
  Haasteena 1600-luvun musiikin esittämisessä mm. affektiopin “tulkitseminen” oikealla tavalla. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:18:04
 40. Davidsonin esimerkeissä Andrew Lawrence-Kingin opetustuokioista käy hienosti ilmi, miten tärkeitä käsitteet, ajattelutavat sekä kehollisuus ovat. Teosten merkitykset avautuvat ensin esittäjille ja sitten myös kuulijoille, kun opitaan ymmärtämään, miten tunnetiloja kommunikoidaan tai miten musiikkikappaletta lähestytään.
 41. Share
  Tutkimuksessa avainroolissa Andrew Lawrence-King, myös Sibelius-Akatemiassa opettanut continuo-ekspertti. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:20:42
 42. Share
  @musiikkitiede 1700-luvun historian käsityksistä suoraan nykypäivään Sibelius Akatemian opiskelijoiden observointiin. Huikeaa yhdistelyä.
  Thu, Mar 22 2012 05:21:51
 43. Share
  Historia herää eloon, avautuu, kun periodiesitys harjoitellaan autenttisen käsite- ja ajatusjärjestelmän kautta. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:48:26
 44. Share
  Lisäksi voidaan tutkia, miten esiintyjät ja yleisö kokevat näin valmistellut esitykset. #Davidson #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 05:52:58
 45. Iltapäivällä jatkettiin esitelmien ja myös posterisession parissa.
 46. Share
  Iltapäivän sessiot: Musiikkikasvatus, Musiikki ja liike, Esittämisen&säveltämisen tutkimus ja Monitieteinen musiikintutkimus. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 08:04:45
 47. Share
  JUURI NYT posterinäyttely Musican aulassa. Kahvia kuppiin ja tekijöitä jututtamaan! #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:18:25
 48. Torstain paneelikeskustelussa tutkijalle elintärkeä asia, aineisto. Paneelissa olivat mukana Hannu Tolvanen (SibA), Ano Sirppiniemi (Teosto) sekä Janne Mäkelä (Suomen Pop & Jazz Arkisto JAPA). Paneelissa keskusteltiin olemassaolevista aineistoista, aineistojen ja arkistojen puutteista ja siitä, mitä puutteille voitaisiin tehdä ja miten nykyisiä arkistoja ja aineistoja voitaisiin tehokkaammin hyödyntää. Panelistit toimivat hyvinä markkinamiehinä omille aineistoilleen ja arkistomateriaalin ja erilaisten tietovarantojen paremmalle hyödyntämiselle musiikintutkimuksessa.
 49. Share
  Nyt paneeli “Onks dataa?” Tietovarannot ja -palvelut musiikintutkimuksessa. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:40:50
 50. Ensimmäisen alustuksen piti Hannu Tolvanen:
 51. Share
  Kuka kerää tilastotietoa musiikista, musiikkielämästä, miten niitä on käsitelty ja mistä niitä saa? #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:41:30
 52. Share
  Tilastointia ihmisistä:yleisö-, opiskelija- ja ammattimuusikkomääriä on, esim. musiikista kirjoittavista (kriitikot etc.) ei. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:44:52
 53. Share
  Raha: rahan liikkeistä on tilastoja,mutta esim. äänitteiden vuosimyynnistä kertova IFPIn tilasto kertoo vain IFPIn jäsenistä. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:46:20
 54. Share
  Kappalemäärätilastoista äänitteiden myyntitilastot hyviä, mutta esim. harjoitustiloista ei ole mitään tietoa. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:48:34
 55. Share
  Käytetty aika: tilastokeskus kerää vapaa-ajan käyttötilastoja, esim. musiikin harrastamisesta. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:50:09
 56. Share
  Suurimmat puutteet: vapaan kentän toiminta kaikilta osin (henkilömäärät, liikevaihto), festivaalit, erit. rytmimusiikki. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:51:01
 57. Share
  Finland Festivals tilastoi, mutta useimmat rockfestarit eivät ole sen jäseniä. Myöskään äänitemyynnistä ei ole kokonaiskuvaa. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 09:51:45
 58. Teoston puolesta puhui tutkimuspäällikkö Ano Sirppiniemi:
 59. Share
  Nyt esittelyssä Teoston tilastot ja tilastointi – myös käytettävissä tutkijoille. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:02:15
 60. Share
  Teoston data ei kuitenkaan ole julkista avointa dataa; yksittäisiä asiakkaita / teoksia koskevaa dataa ei voi luovuttaa. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:04:15
 61. Share
  Teoston projekteja 2011: musiikinkäyttö älypuhelimilla,user generated content, elävän musiikin paikkatilastot, kuluttajatutk. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:06:10
 62. Share
  Teosto ollut mukana myös yleisön keikkavideointia&musiikin käyttöä omien youtubevideoiden taustalla käyttävissä projekteissa. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:09:08
 63. Share
  Tänä vuonna tekeillä mm. taustamusiikin käyttöön liittyvä kyselytutkimus ravintoloille, pienyrityksille jne. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:09:55
 64. Share
  Myös kehitteillä livemusiikin automaattinen tunnistaminen, auttamaan tek.oik.korv. raportointia musiikkitapahtumista. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:11:12
 65. Share
  Teostolla rajalliset resurssit tilastoinnin ja tutkimushankkeiden osalta, yhteistyökumppanit ja ehdotukset toivottuja! #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:13:16
 66. Share
  Lopuksi ennen keskustelua Janne Mäkelä esittelee Suomen Jazz & Pop Arkiston tutkimuspalveluita. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:15:29
 67. Share
  Panelissa Jazz ja Pop Arkiston (JAPA) palveluista: kerää, jäsentää tietoa ja palvelee tutkijoita. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:20:28
 68. Share
  JAPAssa paljon erilaisia aineistoja:levyjä, nauhoja, videoita, valokuvia, nuotteja, kirjeitä, sopimuksia, lehtiä, esineitä… #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:22:41
 69. Share
  “Olemme olemassa tutkijoita varten.” – Janne Mäkelä, JAPA #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:25:25
 70. Share
  Ongelmia: tiedot hajallaan; aineiston käyttö ja saatavuus rajoitettua. #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:27:30
 71. Share
  Entä, onko tutkijalla dataa? Miten se on tallennettuna ja onko se muidenkin käytettävissä? #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 10:30:06
 72. Tweettejä seurannut Jyrki Hakapää heitti kysymyksen, johon oli osin jo tartuttukin keskustelussa:
 73. Share
  @musiikkitiede Voiko musiikkitiede perustaa oman aineistopankin? Vrt. yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
  Thu, Mar 22 2012 10:47:41
 74. Share
  @hakapaa Tästä puhuttiin, FIMIC / Music Export Finland alkaa koota dataa, mutta se on tietysti lähinnä myyntilukuja jne.
  Thu, Mar 22 2012 11:53:52
 75. Share
  @hakapaa Yht.k.arkisto on hyvä esimerkki, vaikka siinä omat rajoituksensakin on, esim. haastatteluaineistojen pakkoanonymisointi.
  Thu, Mar 22 2012 11:55:01
 76. Share
  @hakapaa JAPAn materiaali kuvaa mus. alan aineiston moninaisuudesta->hankalaa.Jos edes yht. sopivan osan saisi kasaan, se olisi edistystä.
  Thu, Mar 22 2012 11:58:05
 77. Share
  @musiikkitiede Joo, moninaisuus tekee kokoamisen hankalaksi. Hyvä että asiaa mietitään, tässä tarvitaan tutkijoiden aloitteellisuutta.
  Thu, Mar 22 2012 14:16:07
 78. Symposiumissa myös tieteelliset seurat pitivät vuosikokouksiaan. Suomen musiikkitieteellinen seurakin sai uuden hallituksen ja puheenjohtajan:
 79. Share
  Suomen musiikkitieteellisen seuran uudeksi puheenjohtajaksi on tänään valittu prof. John Richardson (TY). #mts #symposium2012
  Thu, Mar 22 2012 17:04:31
 80. Torstai-iltana pidettiin myös konferenssipäivälliset Alvar Aallon suunnittelemassa ravintola Lozzissa.
 81. Perjantai. Keynote 3. Prof. Richard Parncutt, Grazin Yliopisto, Itävalta

 82. Share
  Symposiumin viimeinen keynote käynnistymässä. Prof Richard Parncutt, Grazin yliopisto. #Symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:04:08
 83. Share
  Prof. Parncuttin kutsuvierasesitelmän aihe: Interdisciplinary Musicology-Bringing Together Humanities and Sciences. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:05:10
 84. Share

  Tue, Mar 27 2012 15:02:59
 85. Professori Parncutt on perustanut tieteidenvälisen musiikintutkimuksen konferenssisarjan ja lehden. Hän kävi läpi esitelmässään humanistisen ja luonnontieteellisen näkökulman eroja. Hänen mielestään on tärkeätä myöntää, että lähestymistapojen välillä on epistemologinen kuilu ja jonkinlainen kylmä sota, ja kun tosiasiat on tunnustettu voidaan lähteä kehittämään yhteiseloa ja yhteistyötä rajojen yli. Kukin tieteenala kuitenkin tarvitsee oman identiteettinsä ja ominaisluonteensa.
 86. Share
  Tieteenalarajoja tarvitaan, mutta tieteidenvälisyys on välttämätöntä. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:10:39
 87. Share
  Tutk.kirjallisuus tuplautuu joka 20. vuosi, tutkijan käytettävissä oleva aika ei. Tämä ajaa kohti erikoistumista. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:11:53
 88. Share
  Paljonko tiet.välisyyttä on hyvä? Vaikeuksia: kommunikaatio, akateemiset rakenteet ja tieteenalojen laatukontrolli. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:13:07
 89. Share
  Eri tieteenaloilla eri käsitteet, yhteistyö vie aikaa ja vaivaa. Selkeämmät hallintorakenteet on helpompi hallita. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:13:56
 90. Share
  Laatukontrolli: tiet.välistä tutkimusta on hankala julkaista, pitäisi täyttää kaikkien vaatimukset. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:14:37
 91. Share
  Luonnont. ja humanistisen epistemologian jännite: yleensä tieteessä luonnont. dominoi, mus. tieteessä humanistinen. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:15:50
 92. Share
  Luonnont. ja humanistisen tieteiden eroja: kaksi kulttuuria? (Charles Percy Snow, 1959). #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:19:27
 93. Parncutt haastoi kuulijat harjoitukseen. Piti ensin miettiä oma identiteetti ja sen jälkeen, kuka olisi epistemologisen rajan takaa itselle luonteva yhteistyökumppani, “epistemological other”.
 94. Share
  Harjoitus: oletko humanisti vai luonnontieteilijä? Mieti sen jälkeen, kuka on sinun “epistemological other”? #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:22:13
 95. Share
  Kuka epist. kuilun takaa olisi sellainen tutkija, joka ymmärtää tutkimustasi, jonka kanssa haluaisit työskennellä? #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:23:06
 96. Share
  Luonnont. ja humanistiset tieteet ovat 1700-luvun keksintöjä. (eivät siis mitään luonnonlakeja). #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:24:08
 97. Share
  Kirj. vinkki: Lee & Wallerstein (toim.) (2004). Overcoming the two cultures. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:25:44
 98. Share
  L ja H erot: 1. tutkijan ja kohteen välimatka: L suuri, (objektiivinen) H pieni (subjektiivinen). #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:27:45
 99. Share
  2. Teesien laajuus: L suuri (yleistys), H pieni (spesifi); #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:28:57
 100. Share
  3. Totuuskäsitys: L kontekstivapaa (positivistinen, H, kontekstista riippuvainen (relativistinen). #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:29:26
 101. Share
  Erot palautuvat kohtaan 1, mutta tämä on “tabu”, koska subjektiivisuutta pidetään negatiivisena. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:30:01
 102. Share
  Termin “musicology” pitäisi kattaa kaikki musiikintutkimus, ei vain historiallinen mus. tutk. niinkuin nyt. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:41:13
 103. Share
  Musiikin moninaiset määritelmät jo antavat ymmärtää, että tarvitaan H&L-näkökulmien yhdistämistä. #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:42:38
 104. Share
  #Parncutt käynnisti näkökulmia yhdistävän konf. sarjan. Conference for Interdisciplinary Musicology. #symposium2012 ow.ly/9PDVS
  Fri, Mar 23 2012 05:50:27
 105. Share
  “Musicology can and should balance H&S! A theory of “truth” should combine H&S!” #Parncutt #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 05:54:37
 106. Share

  Tue, Mar 27 2012 15:04:52
 107. Sympoisiumin päätti paneelikeskustelu tieteellisestä julkaisemisesta. Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi on luokitellut tieteellisiä julkaisuja, jotta julkaisutyyppien kategorioihin (artikkelit, kirjat, opikirjat, patentit jne.) saataisiin yhdistettyä laadullinen luokittelu. Koska julkaisujen arviointi on entistä tärkeämmässä roolissa sekä yksittäisten tutkijoiden urapolkujen määräytymisessä että yliopistojen ja laitosten rahoituksessa, tämä on erittäin ajankohtainen ja tärkeä aihe.
 108. Share
  Symposiumin päättää paneelikeskustelu “Musiikintutkimus ja julkaiseminen tänään”. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:19:24
 109. Share
  Panelisteina Anne Sivuoja, Yrjö Heinonen, Päivi-Sisko Eerola ja Markus Mantere. Moderaattorina Ari Poutiainen. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:21:22
 110. Share
  Keskustelun taustalla on OKM:n julkaisutyyppiluokittelun käsikirja. Luokittelulla on tärkeitä rahoituksellisia vaikutuksia. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:26:40
 111. Ja tuo Julkaisufoorumin luokitus on erityisen kuuma peruna. Luokituksen käyttöohjeet julkaistiin heti Symposiumin jälkeen.
 112. Share
  Sivuoja:Ammattijulkaisut ja tutk. popularisoivat kanavat eivät mukana rahoitusmalleissa-projektit edell. yht.k.vaikuttavuutta.#symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:37:21
 113. Share
  Heinonen arvioi SES:n julkaisutoimintaa Julkaisufoorumin luokitusten ja toisaalta yliopistojen tehtävien näkökulmasta. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:43:17
 114. Share
  Heinonen: Luokitus on antanut “luvan” julkaista suomeksi. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:44:57
 115. Share
  Myös Heinonen katsoo, että yliopistojen yht. k. vaikuttavuustehtävän kannalta luokitus ongelmallinen. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:45:39
 116. JY:n professori ja symposiumin järjestäjä Tuomas Eerola oli kirjoittanut aiheesta blogikirjoituksen joennen symposiumia.
 117. Share
  Tässä vaiheessa sivusta keskusteluun prof. Tuomas Eerolan aiempia kommentteja aiheesta: Julkaise tai kuole! tinyurl.com/7fffmrd
  Fri, Mar 23 2012 06:49:58
 118. Share
  Mantere pohtii yleisemmin tutkimusta, laadunvarmistusta, julkaisutoimintaa ja niiden suhdetta yht.kuntaan ja esim. musiikin kuuntelijoihin.
  Fri, Mar 23 2012 06:52:48
 119. Share
  Mantere: onko laadunvarmistustoimilla, Julk.forumin kategorisoinnilla jotain vaaroja? Sulkeeko pois joitain tutk. aiheita? #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:55:09
 120. Share
  Mantere: miten lehtien toimituskuntien pitäisi suhtautua tuloksiin? Pitäisikö “arvosanan” 1 saaneiden pyrkiä ylöspäin? #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:56:21
 121. Share
  Panelistina jatko-opiskelija, FL Päivi-Sisko Eerola (JY). #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:58:39
 122. Share
  Eerola: tekee artikkeliväitöskirjaa. Hyödyt: tulokset heti luettavaksi muille (ei vältt. nopeampi, mutta saa heti palautetta. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 06:59:53
 123. Share
  Eerola: artikkelijulkaisussa hyvää, että 3-6 artikkelia eri paikoissa julkaistuina tavoittaa monografiaa laajemman yleisön. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:02:10
 124. Share
  Eerola: Julkaisukategoriat eivät sinänsä rajoita julkaisemista vain A1-kategoriaan, tavoiteltu yleisö ratkaisee. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:04:51
 125. Panelistien pitämien lyhyiden alustusten jälkeen avattiin yleinen keskustelu. Panelisteilla oli ollut luokitteluista sekää hyvää että kriittistä sanottavaa. Keskustelussa mietittiin ensin toimenpidemahdollisuuksia.
 126. Share
  Sivuoja: pitäisi pohtia keinoja nostaa suomalaisia lehtiä 2-kategoriaan. Kv. toimituskunta, julkinen (iso) hylkäys%. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:11:08
 127. Share
  Heinonen: kehitysmahdollisuuksia: Etnomusikologian vuosikirja muuttui open access -nettijulkaisuksi, kielet fi, se, en. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:17:38
 128. Share
  Heinonen: kv. toimituskunta mietinnän arvoinen, kv. refereiden käyttö onnistuu kyllä. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:18:12
 129. Share
  Poutiainen: hyvääkin määrän korostamisessa: pakko tehdä yhteistyötä, kun ei ehdi itse tekemään kaikkea. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:25:45
 130. Share
  Heinonen: ei voida vain yrittää nostaa lehtiä a-kategoriaan, vaan b-kat. on myös tarpeellinen, sen statusta pitäisi nostaa. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:41:13
 131. Keskustelussa ja alustuksissa oli nostettu esiin huoli erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tieteen popularisoimiseen liittyvän julkaisemisen tulevaisuudesta. Se asettuu luokituksissa alkuperäisartikkeleita heikompaan luokkaan. Huolen näiden kirjoitustyyppien tulevaisuudesta jakoivat kaikki, mutta luokitusten vaikutuksista tähän asiaan ei oltu yhtä varmoja. Omana kommenttinani toteaisin, että toki esim. mielipidetyyppinen kirjoitus vie paljon vähemmän aikaa kuin alkuperäistutkimuksen saattaminen artikkeliksi kv. julkaisuun. Halusin myös rohkaista popularisoimaan tutkimusta mahdollisimman epäformaaleissa medioissa kuten blogeissa ja muissa nettijulkaisuissa.
 132. Share
  Ari Poutiainen vielä tekee yhteenvetoa paneelista, symposium alkaakin olla sitten päättämistä vaille valmis. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:46:31
 133. Näin saatiin tieteellinen anti loppuun. Lopussa vielä järjestelytoimikunnan pj. Tuomas Eerola kiitteli kaikki järjestäjät ja vieraat.Konferenssijulkaisu toteutettiin pikatoimituksena ja nettijulkaisuna, ja se saatiinkin verkkoon jo symposiumin avajaispäiväksi. Vielä hieman viilaillaan kuvailutekstejä ja tietueita, mutta julkaisun parikymmentä artikkelia on vapaasti luettavissa Jyväskylän yliopiston digitaalisessa arkistossa:

 134. Share
  Kiitokset kaikille esitelmöitsijöille ja yleisölle! Kiitos myös järjestäjille! Ensi vuonna symposiumsarja jatkuu. #symposium2012
  Fri, Mar 23 2012 07:47:51

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s