Neurotiedekonferenssin antia

Hall crowd

Yleisö poistumassa suuresta salista keynote-luennon jälkeen.

Neuroscience 2014 on nyt ohi, ja huonostinukutun matkan jälkeen on takana myös hyvinnukuttu yö kotona, ja onkin aika hieman tehdä yhteenvetoa reissusta. 

Kokouksesta

Rekisteröityjen osallistujien määrä kokouksessa nousi lopulta yli 31 000:een. Tapahtuma on siis valtava. Esitelmiä, postereita jne. oli yli 15 000. Seuraus on sama kuin erinomaisessa buffetissa: överit. Konferenssipäivät olivat reilut kymmentuntisia, kun aamulla posterisessiot aukesivat kahdeksalta ja symposiumit puoli yhdeksän, ja päivän päättävät Presidential Lecturet (muissa konferensseissa näitä kutsuttaisi keynote-luennoiksi) päättyivät puoli seitsemän aikaan.

Posterinäyttelyssä oli kerrallaan puolisentoista tuhatta posteria, ja näyttelyitä oli kaksi joka päivä, yksi aamupäivällä, toinen iltapäivällä. Kukin posteri oli siis esillä neljä tuntia. Lisäksi joka päivä oli luentoja, symposiumeja sekä mini- ja nanosymposiumeja, ja laite- ja tuotenäyttely. Lisäksi mukana oli taiteilijoita, jotka käyttävät inspiraationaan aivoja tai aivosoluja, tai ovat itse myös aivotutkijoita. Oli mukava tavata twittertuttuni Michele Banks, eli Artologica, jonka töitä olen hankkinut aiemminkin. Koska ohjelmaa oli valtavasti, järjestäjät olivat tehneet mobiiliapplikaation, johon sai itselleen poimittua ohjelmasta aikataulun. Varsinainen ohjelma julkaistiin viitenä erillisenä kirjana, kunkin konferenssipäivän ohjelma oli siis omassa 170-sivuisessa kirjassaan.

Uutta, monipuolista tutkimusta

Päivän aikana ehdin yleensä käydä tarkemmin läpi joitain kymmeniä postereita, pari symposiumia ja päivän keynoten. Tämänkin jälkeen oli jo informaatioähky ja päässä vilisi suloisena sekasotkuna kaiken maailman spatiotemporaaliset, somatosensoriset ja supramarginaaliset. Postereista ja symposiumeista yritin seuloa itseäni eniten kiinnostavat, eli käytännössä sosiaalista neurotiedettä, vuorovaikutusta, liikettä ja musiikkia käsittelevät, vielä rajaten erityisesti terveillä koehenkilöillä tehtyihin tutkimuksiin. Neurotiede kun kokonaisuutena on harrastamani kognitiivisen tai systeemisen neurotieteen lisäksi myös solutason, geenien, eläinten ja erilaisten kliinisten populaatioiden tutkimusta.

Brain art by Artologica

Artologican “aivosolutaidetta”, oligodendrosyytti vesivärimaalauksena – tuliainen työhuoneeseen. 

SfN:n konferenssi kattaa nämä kaikki, ja itse asiassa tällä kertaa esimerkiksi keynote-luennot keskittyivät kaikki solubiologiaan. Ne oli kuitenkin rakennettu niin, että tällainen ei-eksperttikin pystyi seuraamaan niitä ja ymmärtämään, miksi tehty tutkimus oli tärkeä ja uutta tietoa tuottava, oli kyse sitten liikeneuroneista, kantasoluista tai epigenetiikasta.

Ehkä kiinnostavin symposium pidettiin aiheesta “Toward Naturalistic and Interactive Neuroimaging”, jonka koollekutsujana oli Talma Hendler. Symposiumissa puheita pitivät Leo Schilbach, Fabio Babiloni, Uri Hasson ja Gadi Gilam. Symposium oli enimmäkseen perusteluja ja demonstraatioita niille, jotka eivät vielä ole tietoisia siitä, miksi pitäisi tutkia kahta henkilöä ja luonnollista vuorovaikutusta. Meillehän tämä on jo arkipäivää. 🙂

Symposiumissa kukin puhuja kertoi myös uudemmista hankkeistaan, esimerkiksi Babilonin tutkimus Vatikaanissa, yhtäaikainen useamman henkilön EEG-mittaus Sikstiiniläiskappelin freskoja ihailemassa vie yhteisten kokemusten aivoperustan tutkimusta samoin kuin neuroestetiikan tutkimusta uusille urille. Gilamin ja Hendlerin tutkimukset post-traumaattisen stressin ja vihan tunteen yhteyksistä olivat myös kiinnostavia. He olivat vertailleet Israelissa siviilipalvelusta ja aseellista palvelusta käyneiden miesten käyttäytymistä ja aivotoimintaa ennen palvelusta ja yhden vuoden jälkeen. Kunhan tutkimus julkaistaan, kirjoitan siitä pidemmästi. Käytännössä tutkimuksessa osoitettiin, että toisaalta vihaa helpommin kokevat tekevät huonompia päätöksiä kuin ne, jotka pystyvät hallitsemaan vihaansa paremmin. Lisäksi vihaherkkyydellä oli yhteys stressiin ja PTSD:n kanssa, ja pelissä parhaiten ja huonoiten pärjänneiden aivotoiminnasta löydettiin eroja.

Posterinäyttelyistä jäi päällimmäiseksi mieleen lukuisat mielenkiintoiset keskustelut kollegojen kanssa. On hienoa, että voi tutustua tutkimuksiin niin, että työn tekijä esittelee sen pääpiirteissään parissa minuutissa, ja sen jälkeen voi vielä syventyä tuloksiin tai menetelmiin, ja kysellä tekijältä lisäselvitystä, jos joku kohta ei lukemalla avaudu.

Suuri sali

Tärkeimmät, koko osallistujajoukolle suunnatut luennot pidettiin valtavassa hallissa, yleisö pystyi seuraamaan luennoitsijaa ja hänen kalvojaan tusinalta jättiskriiniltä.

Sosiaalisen neurotieteen puolella oli paljon tutkimuksia, joissa oli varsin kevyesti harpattu hyvin yleisestä aivojen aktivaatiosta johtopäätökseen, että tässä on nyt peilausjärjestelmä toiminnassa, tarkastelematta sitä sen tarkemmin. Toisaalta oli myös postereita, joissa oli varsin nokkelasti pyritty esimerkiksi erittelemään eri empatialajeja tai mielen teorian ja peilausteorian aivoperustaa. Yhdessä tutkimuksessa oli EEG:tä mitattu kuudelta, sukellusvenettä simulaattorissa navigoivalta henkilöltä, ja verrattu enemmän ja vähemmän kokeneita miehistöjä… Menetelmien ja data-analyysipolkujen kirjo oli myös melkoinen.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan matka oli antoisa ja mielenkiintoinen. Oli avartavaa nähdä neurotieteen “koko kirjo”, ja tavata paljon uusia ihmisiä. Yritän nyt käydä läpi posterikopioiden pinkkaa ja muistiinpanoja, linkkejä, artikkelivinkkejä ja niin edelleen. Lähetin juuri posterikopion niille, jotka eivät sitä vielä näyttelystä mukaansa saaneet, ja samalla sähköpostiin putoilee posterikopioita niiltä, joiden ständille oman sähköpostiosoitteeni jätin. Huhhuh, onneksi on viikonloppu, eikä kerrostaloasujana tarvitse edes tehdä lumitöitä! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s