Opiskelijapalute – Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Viime vuoden suuri uurastus, uusi opetussuunnitelma (OPS) on tänä vuonna saanut tulikasteensa. Tärkeä osa uuden OPSin testaamista on kurssipalaute. Laitoksella kerätään pian laajemminkin palautetta opinto-ohjauksesta yleensä, mutta olen kerännyt palautteen kaikista yksittäisistä kursseista ja myös seminaareista, mitä olen tänä vuonna pitänyt. Palautteen julkaiseminen on erinäisistä syistä jäänyt vähän myöhään, mutta tässä ja seuraavissa posteissa kuitenkin tuloksia.

Continue reading

Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Yksi syksyn “uusista” kursseista alkoi eilen. Laajentumisen myötä Näkökulmia musiikintutkimukseen on nyt jaettu kahteen kurssiin, joista syksyn aluksi käydään ensin käsiksi kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteisiin (MUSP041). Tämän jälkeen, myöhemmin syksyllä tutustutaan Humanistiseen musiikintutkimukseen (MUSP042). On tietysti jossain määrin arveluttavaa jakaa musiikintutkimuksen kenttä kahtia näin, mutta toisaalta vertailu on hyvä tapa nähdä sisälle tutkimustyön perusteisiin.

Olen tyytyväinen, että luonnontieteellinen musiikintutkimus saa näin lisää tilaa myös musiikkitieteen perusopinnoissa. Nyt on mahdollista pureutua mm. akustiikan ja psykoakustiikan perusteisiin heti opintojen alusta alkaen, ja rakentaa kumuloituvasti polkuja kohti esimerkiksi sellaista tutkimustyötä, jota huippuyksikössämme tehdään. Continue reading