Social eMotions @OuDance

Kävimme esittelemässä Koneen säätiön rahoittamaa Social eMotions -projektiamme Oulussa, OuDance-festivaalilla. Kerroimme Jarkko Lehmuksen kanssa projektin tavoitteista ja siitä, mitä olemme tähän mennessä tehneet. Tiivistetysti: tutkimme tunteita kehollisina, sosiaalisina ja dynaamisina ilmiöinä. Videolla Jarkko ja Johanna Nuutinen demonstroivat tutkimusta varten luotua liikemateriaalia, lisäksi näytämme pari liikedata-animaatiota ja kerromme muutenkin projektin etenemisestä. Esittelimme tutkimusta Oulun kulttuuritalo Valven aulassa juuri ennen illan tanssiesityksiä.

Social eMotions @ OuDance from Tommi Himberg on Vimeo.

Movement data – what to do with it?

Dance

 

Now that we have recorded the approximately 450MB of movement data, it’s time to start processing and analysing it, and getting it ready for the next stages of the project. This, and probably the next couple of posts are about movement data: in this post I’ll explain briefly how optical motion capture works, and in the next ones what we can do with the data.   Continue reading

Posterin sisältö: mitä ja kenelle?

Ennenkuin posterin taitto alkaa, pitää posterilla olla sisältö. Tässä kirjoituksessa käsittelen viisi posterien sisällön suunnittelun kannalta tärkeää asiaa:

  1. Kohdeyleisö
  2. Sanamäärä
  3. Jäsentely ja rakenne
  4. Kirjoitustyyli
  5. Kuvat

Posterikurssille osallistuvilla pitäisi olla keskiviikon sessiota varten tämä sisältö jo pääosin valmiina. Sisällön muokkamisessa apua tai konsultaatiota tarvitseville on varattu vastaanottoaikaa tiistaina klo 14-16. Varaa tarkempi aika sähköpostilla.

Continue reading

Posterikurssi

Laitoksen Tutkimuksen päivänä 22.4. pidetään myös opiskelijatöiden posterinäyttely. Laitoksen tutkimustyön esittelyyn keskittyvässä päivässä opiskelijoiden tekemä tutkimus- ja kehitystyö halutaan nostaa esiin.

Tätä silmällä pitäen järjestetään myös posteriworkshop, tai posterikurssi, keskiviikkona 16.4. Kurssilla käydään läpi akateemisen posterin suunnittelun periaatteet ja toteutetaan posteri käyttäen yliopiston valmiita pohjia. Kurssilla opettaa sivullekirjoittaneen lisäksi Liisa Harjula Yliopiston viestintäyksiköstä. Ilmoittautuminen Korpissa on nyt avattu, vain nopeimmat 20 mahtuvat mukaan!

Koska kurssilla on vain kaksi kontaktitapaamista – tuo keskiviikon sessio sekä Tutkimuksen päivän posteriesittely, laitan posterin suunnitteluun ja toteutukseen liittyvää materiaalia myös tähän blogiin sekä kurssin Optima-sivulle. Netissä on paljon tutoriaaleja ja ohjeita posterien tekoon, google löytää esim. “academic poster” -hakusanalla tukun eri yliopistojen kurssimateriaalia, ohjeistuksia ja pohjia. Näistä erityisesti Leicesterin yliopiston tutoriaali on erittäin havinnollinen ja selkeä.

Posterit ovat tärkeä tutkimusviestinnän muoto. Ne antavat nopeasti yleiskuvan tutkimuksen tavoitteista ja tuloksista. Konferenssien posterinäyttelyissä voi yhden tunnin aikana tutustua useampaan tutkimukseen kuin muun konferenssin aikana yhteensä. Myös tekijälle posteri on usein esitelmää antoisampi – näyttelyn aikana pääsee paremmin keskustelemaan tutkimuksesta kiinnostuneiden kanssa kuin esitelmän viiden minuutin kysymyssession aikana.

Postereita on näyttelyssä yleensä kymmeniä, jolloin on tärkeää erottua joukosta edukseen ja toisaalta varmistaa, että jo lyhyellä lukaisulla posterista löytyy olennaisin tieto. Juuri näitä asioita on posterikurssilla tarkoitus opetella. Vaikka sisältö viime kädessä ratkaiseekin, on sisältö muokattava esim. tutkimusraporttiin verraten hyvin erilaiseen muotoon. Näitä sisältöasioita käsittelen seuraavassa postauksessa. Sen jälkeen kirjoitan “muotoseikoista” ja lopuksi teknisistä asioista, eli posterien tekoon käytettävistä ohjelmistoista ja niiden käytöstä.

Bookmark and Share