eTentti

Jyväskylän yliopiston uusi sähköinen tenttijärjestelmä on vihdoin käytössä. Ensimmäinen sähköinen tenttisuoritus Musiikin laitoksella pyörähti valmiiksi 9.12., kun hyväksytystä maturiteetista kirjattiin suoritus opintorekisteriin.

Tenttiakvaariota (eli eTenttiä tai e-tenttiä) oli odotettu käyttöön jo syksyn alusta, mutta kulunvalvonnan järjestäminen viivästytti aloitusta myöhemmäksi. Näin sähköisen tentin käyttäjiksi ilmoittautuneita oli ehtinyt jo pieneksi jonoksi asti, joka alkoi tosiaan purkautua tällä viikolla. Olin luonut opiskelijalle henkilökohtaisen tentin (tehnyt tenttijärjestelmään siis hänen nimellään tentin, jossa tenttikysymyksenä oli hänen kandidaatintutkielmaansa koskeva esseekysymys), ja hän sitten e-tenttijärjestelmän kautta varasi itselleen tenttitilan, eli “ilmoittautui” e-tenttiin.

Ilmoittautumisesta ja valmiista tenttivastauksesta tuli sähköposti-ilmoitus. Olin tentin aikaan ulkomailla, ja sain sähköpostin tehdessäni etätöitä Heatrow’n terminaalissa lentoa odotellessa. Sähköpostissa olevan linkin kautta pääsin käsiksi tenttivastaukseen ja latasin sen koneelle. Koneella kirjoitettu vastaus on olennaisesti selkeämpi ja helppolukuisempi kuin käsinkirjoitettu konseptiarkki. Luinkin vastauksen samantien, huomasin selkeästi hyväksymiskriteerien täyttyvän, joten merkitsin Korppi-järjestelmää käyttäen opiskelijalle maturiteetin suoritetuksi saman tien. Merkkasin kokeiluluonteisesti arvostelun myös e-tenttijärjestelmään, joka lupasi lähettää hyväksytystä suorituksesta opiskelijalle sähköpostia.

Systeemi on merkittävästi vanhaa tenttikäytäntöä joustavampi ja nopeampi. Etenkin etäopiskelijoille on tärkeää, että tenttimismahdollisuuksia on jatkuvasti, eikä opintojen suorittaminen ole sidoksissa tiedekunnan tenttipäiviin noin kerran kuukaudessa. Perinteiset tentit eivät vielä häviä, mutta ajan mittaan väistämättä niin käy. Opettajan kannalta maturiteetissa oli vähemmän työtä siksi, että vastauksen lukeminen on niin paljon helpompaa. Itse tenttikysymyksen kirjaaminen tenttisysteemiin on vain vähän hankalampaa kuin sen kirjoittaminen paperille ja paperin sulkeminen tenttikuoreen. Lisäksi tenttikuoria ei tarvitse kiikuttaa edestakaisin kampusta, eikä henkilökunnan viikonloppuja käyttää tenttivalvontoihin.

Seuraava e-tentti on näköjään jo ensi viikolla. Tästä se lähtee, toimivampi ja joustavampi opintojen suorittaminen!

(Kuva: BBC)