Tieteen päivät vielä netissä

Helsingin yliopistossa järjestettyjen Tieteen päivien teemana oli tänä vuonna evoluutio. Tänä vuonnahan vietetään sekä Darwinin 200-vuotissynttäreitä että hänen magnum opuksensa, evoluutioteorian kannalta keskeisen Lajien synnyn julkaisemisen 150-vuotisjuhlaa. Juhlavuosi tulee näkymään myös tässä blogissa, tarkoitus on jatkaa musiikista, tanssista ja evoluutiosta kirjoittamista. Näistä aiheista keskusteltiin myös Tieteen päivillä, kuten esim. Helsingin sanomista on voitu lukea. Lauantaina laitoksemme johtaja Jaakko Erkkilä oli puhumassa laulamisen positiivisista terveysvaikutuksista, eilen taas huippuyksikkömme Helsingin konttorin tutkijoista Minna Huotilainen ylitti uutiskynnyksen puhuessaan äidin ja sikiön yhteisestä “äänikodista”.

Continue reading

Musiikkipsykologia – luento 2: Musiikki, kognitio, kulttuuri ja evoluutio

Kirjoitan musiikin evoluutiosta hieman enemmän tuonnempana. Aihe on keskeinen siksi, että se edellyttää varsin perinpohjaista analyysiä siitä, mitä musiikki on ja mitä funktiota sillä on. Jos näkee musiikin vain viihteenä niinkuin Steven Pinker, ei luonnollisesti silloin näe, että musiikilla olisi minkäänlaista sijaa kognitiivisten kykyjen evoluution kannalta. Geoffrey Miller taas näkee musiikilla roolin seksuaalisessa valinnassa, mikä taas kertoo siitä, että hänkin on henkisesti kiinni ajatuksessa musiikin esittämisestä. Musiikin avut ryhmäkoheesionluomisessa ja ylläpitämisessä sekä tunteiden välittämisessä tunnetaan, mutta musiikin asema sosiaalisen kognition kehityksessä on vasta hahmottumassa. Tähän teemaan palataan vielä kurssin loppupuolella sosiaalista kognitiota käsittelevällä luennolla sekä seminaarissa.

Lisää juttua myöhemmin, tässä luennon diat.