Opiskelijapalute – Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Viime vuoden suuri uurastus, uusi opetussuunnitelma (OPS) on tänä vuonna saanut tulikasteensa. Tärkeä osa uuden OPSin testaamista on kurssipalaute. Laitoksella kerätään pian laajemminkin palautetta opinto-ohjauksesta yleensä, mutta olen kerännyt palautteen kaikista yksittäisistä kursseista ja myös seminaareista, mitä olen tänä vuonna pitänyt. Palautteen julkaiseminen on erinäisistä syistä jäänyt vähän myöhään, mutta tässä ja seuraavissa posteissa kuitenkin tuloksia.

Continue reading

Johdatus musiikintutkimukseen – kurssipalaute

Viimein on aikaa käydä kunnolla läpi Johdatus musiikintutkimukseen -kurssilta kerätty opiskelijapalaute. Laitan tähän palautteesta selkeimmin esiin nousseita asioita. Vastaajia oli 24, joista viisi musiikkitieteen opiskelijaa, yhdeksän sivuaineista ja loput musiikkikasvattajia. Laskin musiikkikasvatuksen sivuaineiset ja kaksoset jne. musiikkikasvattajien joukkoon, mikäli tällainen status oli lomakkeessa ilmoitettu. Kurssilaisista noin puolet siis vastasi kyselyyn, joka täytettiin viimeisellä luennolla.

Yleiskuva

Ensiksi pyydettiin luonnehtimaan kurssia valitsemalla sopivin viidestä portaasta näiden vastakohtien väliltä. Kuvassa on kaikkien vastaajien keskiarvot sekä keskihajonta.

Opiskelijoiden yleiskuva johdatuskurssista

Opiskelijoiden yleiskuva johdatuskurssista

Yleisesti ottaen kurssia pidettiin siis uusia näkökulmia tuovana ja loogisena kokonaisuutena, muuten vastaukset osuvat varsin lähelle keskitietä. kuten kuvasta näkyy, hajontaa on näissäkin vastauksissa reilusti, näkemykset menivät myös ristiin. Alla käyn läpi vielä palautetta osioittain.

Continue reading

Musiikkipsykologia – kurssipalaute

Viimeisellä luennolla 17 opiskelijaa täytti kurssipalautteen. Alla kooste keskeisimmistä tuloksista. Oppimispäiväkirjoista saan vielä täsmällisempää sisällöllistä palautetta siitä, mitkä asiat sain opetettua kunnolla ja mitkä jäivät epäselviksi. Kaikella palautteella on erittäin suuri merkitys ja vaikutus – ensimmäistä vuotta opettavana koen, etten vielä osaa tätä puolta työstäni kunnolla (tutkimus on myös jatkuvaa oppimista, mutta siinä olen mielestäni hieman vakaammalla pohjalla). Tämä kurssi oli siis myös minulle opettavainen. Jo nyt tiedän, että tekisin muutamia asioita toisin ensi kerralla, ja palaute auttaa tässä kehitystyössä valtavasti. Kiitos siis kaikille palautteen antajille. Muistakaa antaa palautetta jatkossakin, ja antakaa sitä myös muille opettajille, myös silloin, jos he eivät sitä erikseen muista pyytää. Laitoksen anonyymi palautesivu on liian vähällä käytöllä: jokainen palaute luetaan, jokainen palaute vaikuttaa.

Continue reading

Johdatus 7 – Yhteenveto

Tässä johdatuskurssin viimeisen luennon kuvat. Kurssipalautetta voi antaa vaikka tämän postauksen kommentteihin. Optimaan kirjoittelin asiasta vähän lisää, ja sinnekin laitoin Musiikin laitoksen kurssipalautesivun oikean osoitteen, se kun oli luennolla diassa väärin. Korjasin tuon osoitteen myös tuonne dioihin, eli sielläkin nyt oikea osoite.

Kurssipalaute on tärkeää, ja auttaa kurssien kehitystyössä. Pidin tämän kurssin nyt ensimmäistä kertaa, ja itse asiassa tämä on ensimmäinen koskaan pitämäni yliopistokurssi, joten kaikki kommentit, niin positiiviset kuin negatiivisetkin ovat todella tervetulleita. Kehitysehdotukset ja ideat otetaan myös avoimesti vastaan.