Plussaa

Google Plus logo
Sosiaalisen median kentälle rynnisti kesällä uusi tulokas, kun Googlen uusin viritys, Google+ avattiin. Kuten sittemmin hiljaisesti kuopattuun sähköpostinkorvaaja Google Waveen, oli myös plussaan valtava käyttäjäryntäys, vaikka se oli ja on vielä keskeneräinen. Mukaan pääsi vain kutsuttuna, ja kutsuja oli liikkeellä rajattu määrä. Nyt mukaan pääsee ilman kutsuakin. Mitäpä sosiaalinen verkostopalvelu olisikaan ilman käyttäjien sosiaalista verkostoa.

Mihin sitten tarvitaan uutta systeemiä, kun meillä on jo facebook, Twitter ja muut? Mielestäni plussassa on näihin verrattuna muutamia etuja, jotka tekevät siitä käyttökelpoisen työvälineen niin opetus- kuin tutkimustyössäkin. Kokeilemme plussaa yhdellä kurssilla paraikaa, joten ajattelin listata tähän hieman alustavia ajatuksia siitä, miten palvelua voisi yliopistolla hyödyntää.

Opetus- ja tutkimuskäyttö?

Plussan käyttöön on paljon ohjeita ja tutoriaaleja, hyvä paikka aloittaa on Googlen oma demo.

Yksi plussan houkuttelevista ominaisuuksista on se, että kontaktien jako eri piireihin (Circles) on tehty helpoksi, ja samoin on helppo hallita, mitä minkäkin piirin kanssa tekee. Näin voi esimerkiksi koota tutkimusprojektiryhmän tai kurssilaiset omaksi piirikseen ja touhuta keskenään ilman, että esimerkiksi kavereiden tai perheenjäsenten viestivirta tukkeutuisi tästä viestinnästä. Tämä on itselleni se “killer feature”, joka houkuttaa plussan käyttöön.

Toisaalta plussaa voi käyttää hieman Twitterin tapaan, eli voi jakaa linkkejä ja päivityksiä julkisesti ja toisaalta lukea muiden julkisia päivityksiä ilman, että näiden suhteiden tarvitsee olla vastavuoroisia. Tämä tarkoittaa, että Google+ toimii tietolähteenä ja uutiskanavana Twitterin tavoin, mutta sillä lisäyksellä, että plussassa kommentointi ja keskustelu onnistuu paremmin, ilman merkkirajoituksia ja selkeästi kommenttiketjuksi jäsentyen.

Näiden “rakenteellisten piirteiden” lisäksi plussan tietyt toiminnot tekevät siitä kiinnostavan työkalun. Videochattiin voi kutsua koko kurssin tai ryhmän samalla kertaa, ja nyt mukana on myös ruudunjako ja Google Docsin käyttö. Näin voi esimerkiksi luennoida/demonstroida asioita ryhmälle tai kirjoittaa ja suunnitella yhdessä.

Plussan miinukset

Itselleni yllätys ja monille pettymys on ollut se, että Google+ ei vielä kutsumenettelyn loppumisen jälkeenkään ole Google Apps -käyttäjien saatavilla. Näin ollen yliopiston opiskelijat eivät pääsekään Isa-postin mukana tulleen Google-profiilin kautta plussaan, vaan heidän täytyy sitä varten avata erillinen gmail-tili tai muu rinnakkainen google-profiili, jonka kautta pääsy sitten järjestyy. On syystäkin kummasteltu, miksi Google on rajannut kuumimman tuotteensa juuri maksavien asiakkaidensa ulottumattomiin. Meille tämä aiheutti vaikeuksia, kun tapaaminen piti käyttää tilien luomiseen ja kirjautumisongelmien setvimiseen sen sijaan, että olisi voitu pohtia, mitä plussassa sitten porukalla tekisimme.

 

Google+ vs. Facebook

Jalkapallo vai pituushyppy? Sosiaalisissa verkostopalveluissa ei ole niinkään kyse joko-tai -valinnoista, vaan yhä useammat ovat tavalla tai toisella läsnä useissa palveluissa. Nämä kuitenkin täydentävät toisiaan. LinkedIn ja Facebook ovat erilaisia, ja niin on myös Google+ näistä poikkeava. Käyttäjän näkökulmasta kysymys on siitä, missä ja minkälaisiin asioihin aikaansa haluaa käyttää. Kilpailun kiristyminen hyödyttää kuluttajaa, koska palveluiden laatu ja tominnallisuus paranevat, eikä useimmille ole ongelmaa siinä, että käy työasioista keskusteluja ammatillisessa verkostossaan LinkedInissä, postailee kissavideoita Facebookiin ja videochattaa Plussassa. Lisäksi on sovelluksia kuten Hootsuite tai Seesmic, joilla voi hallita läsnäoloaan useammissa verkostoissa ja esimerkiksi lähettää saman viestin kaikille kanaville.

Yritysten kilpailussa kyse on paljosta muustakin kuin vain sivustojen käyttäjämääristä tai mainostuloista. FB ja Google ovat jättiläisiä, jotka molemmat haluavat tulla internetin kuninkaiksi. Facebook haluaa tehdä kaikesta netin käytöstä sosiaalista ja FBn kautta jaettua, Google taas hakee sosiaalisesta potkua tavoitteeseensa järjestää kaikki maailman tieto. Kilpailussa mahdollisia häviäjiä ovat lähinnä pienemmät verkostopalvelut, joilla ei ole resursseja vastata tähän kilpavarusteluun.

Syksyä kohti

Harmaa meri

Blogi herää taas hiljaiselon jälkeen… Erityisesti loppukesä oli kirjoittamisen aikaa, väitöskirjan hahmoa tuli nakuteltua esiin siitä graniittilohkareesta, jolta se projekti vielä keväälläkin näytti. Tietokone talttana ja oma otsa vasarana, läpi harmaan kiven jne.

Syksy tarkoittaa tietysti myös uutta akateemista vuotta, uusia opiskelijoita ja uusia kursseja. Keräilen opetukseen ja tutkimukseen liittyviä juttuja tähän blogiin tänäkin vuonna, sen verran minkä voimavarat ja aika myöten antavat. Vuoden kurssiuutuuksia ovat Opintojen suunnittelu (MUSY001) sekä Musiikillinen kommunikaatio: musiikin esittäminen (MUSA061). “Klassikot” eli Tieteellisen tutkimuksen perusteet (MUPP011) ja Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet (MUSP041) ovat tänäkin vuonna ohjelmassa. Viime vuonna käynnistetty Musiikin sosiaalinen kognitio (MUSS044) on suoritettavissa oppimistehtävin.

Kuten aiemminkin, käytän kurssien koodeja postausten tunnisteina, näin ollen esimerkiksi kategoria- tai tagipilvestä tuossa oikeassa sivupalkissa pitäisi helposti löytää kaikki tiettyä kurssia koskevat postaukset.

Tänä vuonna uudistetaan musiikin laitoksen opetussuunnitelmat. Tämä OPS-työ on jo käynnistynyt ja lähtee liikkeelle FM- ja HuK-tutkintojen yleistavoitteista. Tältä osin saamme suuntaviivoja myös tiedekunnalta, mutta oppiaineessa täytyy tietysti nämä lähtökohdat miettiä itse. Näistä yleistavoitteista johdetaan sitten opintokokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen tavoitteet. Lisäksi on tarkoitus suunnitella kurssien kuormittavuus ja mitoitus aiempaa paremmin. Tässä työssä alumnien ja nykyisten opiskelijoiden osallistuminen on tietysti valtavan tärkeää. Palaan tämän työn etenemiseen blogissa vuoden aikana.

Sosiaalisen median ja tietoteknisten työkalujen hyödyntäminen niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin jatkuu edelleen ja kokeiluja tällä saralla tehdään tänäkin vuonna. Uutena välineenä on mukaan tullut Google+, jonka opetuskäyttöä kokeillaan Opintojen suunnittelu -kurssilla. Wikit ja muut ovat aiempien kokemusten rohkaisemana edelleen mukana. Näiden kokeilujen yhtenä tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta paitsi kurssien “sisällä” myös niiden ulkopuolelle. Eli tämänkin vuoksi toivon tähänkin blogiin paljon kommentteja ja kysymyksiä.

Innokasta syksyn alkua!

Aivoja ja oppimista

Ryhmätöiden loppukiri

Luentotauon aikana onneksi ryhmätyöt eivät ole olleet tauolla. Uusia ajatuksia, tekstejä ja kommentteja on ilmaantunut ryhmätyösivuille varsin hyvin. Matkaa maaliin on tosin kaikilla ryhmillä vielä, nähdäänkö hurja editointiruuhka ennen 9. päivän määräaikaa? Toivottavasti kynnys hypätä kommenteista itse sivun editointiin ei ole kenelläkään suuri, olisi hienoa, jos tekstit muotoutuisivat näkyville jo luonnosvaiheessa. Kommenteissa on paljon erinomaista asiaa.

Sosiaaliset aivot

Viimeisen luennon teemana on sosiaalinen neurotiede, eli tarkastellaan kurssin teemoihin liittyvää aivotutkimusta. Aiemmilla luennoilla tarkasteltuja prosesseja ja mekanismeja kun on luonnollisestikin tutkittu myös aivotutkimuksen menetelmin. Tietyn haasteen näihin tutkimuksiin tietenkin tuovat aivokuvantamismenetelmien rajoitukset kuten se, että toiminnallista magneettiresonanssikuvausta tehtäessä tutkittava joutuu makaamaan skannerin sisällä liikkumatta – koko huoneessa ei samaan aikaan voi olla muita. Yleensäkin aivoja tutkittaessa signaalin löytäminen aivojen jatkuvasta kohinasta on vaikeaa, ja sosiaalisten tilanteiden monimutkaisuus tuo tähän omat haasteensa. Tutkimuksista monet ovatkin EEG-tutkimuksia, koska EEG-huppu päässä voi vielä kohtalaisen normaalisti tehdä tehtäviä, kunhan ne eivät edellytä liikkumista. Toki skannerin sisään voi videon välityksellä olla yhteydessä, ja tietysti monet sosiaalisen kognition elementtejä koskevat tutkimukset voidaan tehdä ainakin johonkin pisteeseen asti uskottavasti myös yksittäisillä koehenkilöillä simuloitua vuorovaikutusta käyttäen.

Sosiaalinen neurotiede on nouseva trendi. Vielä viisi vuotta sitten tutkimuksia oli vain kourallinen ja nekin varsin suppealta alueelta, nyt aiheeseen liittyvää tutkimusta alkaa olla jo kirjoiksi ja koosteartikkeleiksi asti ja soveltavat alat kuten musiikin ja tanssin tutkimus alkavat myös nousta esiin. Kurssin kirjallisuuslistasta löytyvä Frith & Wolpert (2003): The Neuroscience of Social Interaction on hyvä kokoelma alan perusteemoihin. Koosteartikkeleista Ralph Adolphsin (2003) artikkeli Cognitive neuroscience of human social behavior on erinomainen tiivistys aiheesta. Tosin, kuten todettua, vuoden 2003 jälkeen on alalla tapahtunut paljon. Sosiaalisesti relevantin informaation havaitsemisesta (kasvojen ja puheäänen tai nimien havaitseminen) ja imitaation neurotieteestä (peilineuronit) on edetty, ja samalla sekä peilineuronien olemusta että sosiaalisen kognition toimintaa koskeva tutkimus (muistattehan vielä, kognitiiviset vs. ekologiset mallit) on molemmin puolin saanut tuekseen myös aivotutkimuksen löytöjä.

 

Oppiminen

Viimeisellä luennolla viitataan myös lyhyesti oppimiseen ja sen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Neurotieteet, oppimistutkimus niin kasvatustieteen kuin psykologiankin puolelta sekä koneoppiminen yhdistyvät uudeksi oppimisen tieteeksi. Näin uskovat ainakin Andrew Meltzoff ja hänen kirjoittajakollegansa Science-lehden jutussa. Tämä juttu, sekä Adolphsin artikkeli ovat Optimassa luettavaksi poimittavissa.

 

Reflektio

Niin paljon asiaa, niin vähän aikaa… Tämä aivoluentokin uhkaa paisua kuin pannukakku uunissa (hyviä kuvaesimerkkejä mm. Facebookin “Ei menny niinkuin Strömsössä” -ryhmästä), kun pelissä on paitsi sinänsä erittäin kiehtova peilineuroniasia myös paljon viimeaikaisia metodisia edistysaskeleita mm. kahden henkilön EEG-tutkimuksia sekä fMRI-skannereiden yhteenkytkemisiä vuorovaikutuksen tutkimiseksi reaaliaikaisesti. Musiikin tiimoilta on myös tehty mielenkiintoista aivotutkimusta, ja siitä osa linkittyy suoraan tähän teemaan, samoin tanssi on kiinnostanut aivotutkijoita. Tosin tiedän vain yhden tutkimuksen, jossa skannerissa sisällä olevia henkilöitä on pyydetty tanssimaan samalla kun heidän aivojaan on skannattu (1) . Soittamista on sentään harjoitettu useammassakin. Mielestäni nämä ovat varsin nerokkaita tutkimuksia, ottaen huomioon skannerin rajoitteet: pää ei saa liikkua milliäkään ja skannerihuoneeseen ei saa viedä mitään metallista.

(1) Brown, Martinez & Parsons (2006) The Neural Basis of Human Dance. Cerebral Cortex, 16(8), 1157-1167. doi: 10.1093/cercor/bhj057

Camera, sound, lights… Action!

Termiviidakon uumenissa

Suomeksi opettaminen on haastavaa, kun lähdemateriaalina käytettävä kirjallisuus ja termistö on englanniksi. Kun vielä suomenkielinen tieteellinen kirjallisuus tarjoaa termeille pääosin kammottavia anglismeja (interaktio, kommunikaatio) käännöksiksi, meinaa välillä mennä sormi suuhun.

Pitäisikö joint action suomentaa yhteistoiminnaksi vai yhdessä tekemiseksi? Kumpikaan ei oikein täsmällisesti tavoita ajatusta siitä, että kyseessä on toiminta, jossa olennaista on se, että siihen osallistuvat ovat riippuvaisia toisistaan. Tai jos kaksi toimijaa on interconnected, he ovat kai kytköksissä toisiinsa, joka on kyllä hieman kankea käännös, ja ymmärtääkö siitä sitten, että kytkös on kaksisuuntainen, vai pitäisikö sanoa toinen toisiinsa, vieläkin kankeammin.

Coupling strength, eli tällaisen kytköksen voimakkuus on tärkeä muuttuja dynaamisten systeemien teoriassa… I give up!

Toimintaa

Huominen luento käsittelee tekemistä ja toimintaa, siinä missä viime viikolla havaitseminen oli pääosassa. Luennon keskiössä on kaksi näkemystä siitä, miten yhdessä toimimista (näin väsyneenä putkahti mieleen myös termi kimppapuuhastelu, joka voisi olla mieleenjäävänä pedagogisesti oivallinen, mutta kuitenkin ehkä asiaton käännös) pitäisi tarkastella ja tutkia.

Perustavanlaatuinen käsitysero mielen/kehon toiminnasta. Yhdellä puolella pöytää kaavioitaan piirtelevät kognitiivisten mallien nimeen vannovat tutkijat. He näkevät aivotoiminnan rationaalisena harkintana, aistien tuoman tiedon käsittelynä. Heidän malleissaan toimijat lukevat toistensa mieliä, simuloivat näkemiään fyysisiä liikkeitä ja muodostavat tietoedustuksia ja motorisia ohjelmia toimintansa pohjaksi. Tämän leirin lippua kantavat Gunther Knoblich ja Natalie Sebanz, joiden artikkeli “Evolving intentions for social interaction: from entrainment to joint action” (2008) on talletettu Optiman kirjallisuuslaatikkoon.

Toisella puolella pöytää keinutuolejaan öljyävät ekologisen lähestymistavan kannattajat. Dynaamisten järjestelmien ja emergenttien eli kehkeytyvien ilmiöiden innoittamana he näkevät suunnitelmat ja tietoedustukset tarpeettomaksi teoreettiseksi painolastiksi, koska heidän mielestään monimutkaisetkin vaikutukset voivat kehkeytyä yksinkertaisten sääntöjen ja mekanismien myötä. Heille mieli (tai keskushermosto, biologisesti puhuen) on toiminnan mahdollistaja, ei sitä ohjaava tekijä. He haluavat viedä tutkimusta kehollisempaan (embodied) suuntaan, ja tarkastella toimijaa upotettuna (embedded) sosiaaliseen tilanteeseen. Tämä sosiaalinen tilanne avaa toimintamahdollisuuksia (affordances) jotka poikkeavat siitä, mitä yksittäisellä toimijalla olisi. Vuorovaikutuksen dynamiikka seuraa muissa yhteyksissä löydettyjä dynaamisten järjestelmien ominaisuuksia. Tämän näkökulman credo on Kerry Marshin ja kumppaneiden käsialaa. “Toward a radically embodied, embedded social psychology” (2009) on niinikään Optimassa.

Wikiwiki

Kurssin wikisivu (etusivu) on laitettu nyt uusiksi. Confluence tarjoaa paljon käteviä makroja, joista viimeksi tehtyjen muutosten lista ja käyttäjäkohtaiset muokkaustilastot on nyt lisätty etusivulle. Viimeksi tehdyt muutokset voi tuosta laatikosta myös poimia RSS-syötteenä, jolloin periaatteessa ei tarvitse rampata wikisivulla katsomassa, onko joku tehnyt muutoksia, vaan tiedon saa aina uutislukijaansa. Käyttäjäkohtaiset muokkaus- ja kommenttitilastot EIVÄT tule olemaan arvosanojen perustana, vaan laatu on määrää tärkeämpää. Kuitenkin aktiivisuudesta nuo luvut antavat osviittaa, ja tuon avulla voidaan tarkastella myös koko kurssin wiki-aktiivisuutta ja sitä kautta wikissä tehtyä työmäärää jne. Eli saada pohjatietoa tämän kokeilun toimivuuden arvioinnille.

(Musiikin sosiaalisen kognition kurssiin liittyvästä wikipäiväkirjasta)

Musiikin sosiaalisen kognition kurssi käynnistyi

Päivitin vähän aikaa sitten opetusportfoliotani, ja siinä täytyy määritellä oma opetusfilosofiansa ja muutenkin hahmotella itsestään kuvaa opettajana. Hyödyllinen prosessi kaikenkaikkiaan. Nyt uusien kurssien alkaessa taas näyttää siltä, että etenkin uuden teknologian kanssa filosofiani on, että mennään pää edellä ja katsotaan napsahtaako, ja jos napsahtaa, tuliko pysyviä vaurioita.

Uuden teknologian käyttöönotolla tarkoitetaan yliopistokontekstissa yleensä sitä, että luennolla voidaan heijastaa seinälle kuvia  piirtoheittimellä luennon elävöittämiseksi. Myös muuta uutta tekniikkaa on otettu varsin laajassa mitassa käyttöön, esimerkkinä vaikkapa mikrofonit ja äänentoistojärjestelmät, joilla luennoitsijan puhe voidaan vahvistaa niin, että se kuuluu myös luentosalin takariveille asti.

Oikeasti yliopistoissa on kyllä satsattu systeemien pystyttämiseen, ja sitä kautta mahdollisuuksien tarjoamiseen. Kyse ei tietysti ole vain PowerPointin, Prezin, Moodlen, Optiman tai muunkaan yksittäisen järjestelmän käytöstä sinänsä, vaan siitä, että verkkopalvelut ja oppimisympäristöt mahdollistavat yhteistoimintaa ja oppimista, jota ns. vanhoin keinoin ei ole helppo toteuttaa. Pelkästään trendikkään systeemin (esim. Twitter) käyttäminen ei tietenkään tee opetuksesta innovatiivista tai hyvää. Näitä uusia toimintamuotoja on vain erittäin vaikea suunnitella, ja niiden toimivuutta vielä hankalampi ennakoida, koska niissä on yleensä kyse sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja muista luonteeltaan dynaamisista prosesseista.

Vaikutuksia ja homman onnistumista on siis vielä hankalampi ennustaa kuin sitä, saako luennolla osallistujien kesken keskustelua aikaan. Toki verkkoteknologian käyttämiseen, samoin kuin keskustelun herättämiseenkin on kokeneilla opettajilla keinoja molemmissa hihoissa. Mielestäni tärkeätä on uskaltaa kokeilla, ja oppia sitä kautta. Nyt tällainen kokeilu käynnistyi Musiikin sosiaalisen kognition kurssilla. Kurssilla tehdään yliopiston wikialustaa hyödyntäen ryhmätöitä, ja kurssilaisten oppimispäiväkirjat on tarkoitus myöskin toteuttaa wikin puitteissa. Wikissä on blogitoiminto, jonne kirjoitan omaa oppimispäiväkirjaani. Kopioin viestit myös tänne, ensimmäinen tässä alla.

Continue reading

Tutkijan työkalut 2 – käsitekartat

Käsitekartta ajatusten jäsentämisestä

Piiri pieni pyörii…

Olen kirjoittanut käsitekartoista aiemminkin, mutta nyt on aika taas päivittää juttu, koska uusia, aiempaa parempia työkaluja ilmestyy niin taajaan.

Käsitekartta on erinomainen tapa jäsentää monimutkaisia asiakokonaisuuksia. Suosittelemme tutkimuskursseilla käsitekartan tekoa tutkimusprojektin alkuvaiheessa. Silloin siitä on hyötyä esim. tiedonhankinnassa, kun tutkimuksen avainkäsitteet ovat hyvässä järjestyksessä. Samoin käsitekartta auttaa tutkimuskysymysten rajaamisessa, kun käsitekartan hahmottamasta aihepiiristä voi leikata esim. ydinasiaan liittymättömiä “oksia” pois, tai keskittyä vain yhteen kartan haaraan. Samalla kuitenkin kokonaisuus säilyy mielessä ja karttaan onkin hyvä palata tutkimusraporttia kirjoittaessa. Silloin näkee, mitä kaikkia asioita tutkimusprosessin alkuvaiheessa näki aiheeseen liittyvän, ja sitten paremman tiedon varassa voi nähdä, oliko silloinen jäsennys puutteellinen vai onko käsittelystä kenties unohtunut jotain tärkeää.

Continue reading

Tutkijan työkalut 1 – Viitetietokannat

Icons

Kirjoitan tässä sarjassa opiskelijan ja tutkijan (tutkija = ikuinen opiskelija) elämää helpottavista uusista työkaluista. Tutkimustiedosta suurin osa löytyy jo verkosta ja sen löytämiseen ja jäsentämiseen on käytettävissä hyviä työkaluja. Samoin tutkijalle tärkeä verkostoituminen onnistuu pitkälti netissä. Tämä ei ole mikään kattava esittely tarjolla olevista systeemeistä, vaan pikemminkin suosittelulista työkaluista, joita itse hyödynnän tai olen kokeillut. Ehkä hieman epäloogisesti aloitan viitetietokannoista, ja annan metodikurssia silmälläpitäen hieman täsmällisempiä käyttöohjeita. Kommentit, vinkit ja omat kokemukset ovat erittäin tervetulleita!

Viitetietokannat: BibDesk ja RefWorks

Tutkimusraportin kirjoittamisessa yksi työläimmistä vaiheista on koota kaikki työssä käytetyt lähteet lähdeluetteloksi. Mikäli tämän haluaa tehdä käsin, on edessä hurja urakka: kaikkien lähdeviitteiden ja lähdeluettelon pitää olla pilkulleen oikein, lisäksi tekstissä olevien viitteiden ja lähdeluettelon on pidettävä yhtä. Ja jos lähdeluettelon luomisen jälkeen tekee tekstiin muutoksia, esimerkiksi lisää tai poistaa viitteitä, täytyy tarkistus tehdä uudestaan. Kandityötä laajemmassa raportissa tämän kaiken vaatima työmäärä muodostuu järjettömäksi, mutta onneksi on järjestelmiä, jotka tekevät tämän työn automaattisesti.

Continue reading

Erityinen tutkimusmenetelmä

Actual method

Tällä kummallisella nimellä kulkeva kurssi käynnistyi viime viikolla. Kurssikoodia MUSS022 ylpeänä kantavalle kurssille on annettu lisänimi “Kokeelliset ja kyselymenetelmät”. Koodin ja pääotsikon alla kun on opetussuunnitelman mukaan mahdollista käsitellä mitä tahansa menetelmiä, myös itseopiskeluna, kunhan tarkastelutapa täyttää osaamistavoitemääritelmät, eli on aineopintojen metodikurssia syventävämpi ja suhteellisen spesifi.

Kurssilla toisena opettajana on huippuyksikön jatko-opiskelija Jonna Vuoskoski, ja kurssin on tarkoitus toimia resurssina niille, jotka ovat innostuneet empiirisestä tutkimuksesta, kokeiden tekemisestä tai kyselyistä erityisesti. Näiden menetelmien käyttö ei ole ihan helppoa, vaikka esimerkiksi gradututkimuksen ytimeksi koe tai kysely sopiikin erittäin hyvin.

Kurssilla käydään läpi yleisiä asioita kokeiden ja kyselyiden laatimiseen ja käyttöön liittyen, mutta pääpaino on kurssilaisten omien tutkimusten edistämisessä. Kurssin sisältö onkin poikkeuksellisen suurelta osin tarkoitus räätälöidä kurssilaisten tarpeiden mukaan.

Kurssille ehtii vielä mukaan, vaikka ensimmäinen kerta pidettiinkin jo. Ensi tiistaina klo 12 luokassa M216 on tarkoitus keskustella tutkimuskysymyksistä ja siitä, kuinka tutkimuskysymyksistä päästään koeasetelmiin. Kannattaa tulla mukaan, jos gradussasi tai kandityössäsi haluaisit toteuttaa kokeen tai kyselyn!

Lukuvuosi 2010-2011

Puolukat Uusi lukuvuosi on alkamassa ja kurssit käynnistymässä. Musiikkitieteen uusi, uljas vuosi pyörähtää todenteolla käyntiin keskiviikon (8.9.) infotilaisuuden myötä. Heti koko laitoksen infon jälkeen klo 10, uusi professorimme Tuomas Eerola ja lehtori Riitta Rautio tapaavat opiskelijoiden kanssa. Asialistalla on paitsi yleistä infoa lukuvuoden opinnoista, myös muuta juttua tieteenalan tilasta ja tulevaisuudesta — musiikkitiede Suomessa täyttää 100 vuotta ensi keväänä!

Laitoksen verkkosivuille on laitettu taas paljon tavaraa opiskelusta, mm. musiikkitieteen opetusohjelma löytyy sivuilta. Jos tuosta ohjelmasta ei jostain syystä löydy sitä kurssia, joka opetussuunnitelman mukaan opintoihin kuuluisi, kannattaa käyttää joko Korpin tai Googlen hakua ja etsiä kurssia suoraan kurssikoodilla – tuo laitoksen sivujen opetusohjelmalistaus on automaattisen haun tulos, ja jos kurssin Korppi-sivulta puuttuu rasti tietystä kohtaa, se ei haussa näy, vaikka kurssi olisikin asianmukaisesti “olemassa”.

Olemme tehneet jälleen aiempaa kovemmin töitä varmistaaksemme, että kurssit aikatauluineen löytyisivät ajoissa Korpista. Pääsääntöisesti koko laitoksen opetus olikin Korpissa jo ennen juhannusta ja kursseille on voinut ilmoittautua elokuun alusta alkaen. Jonkin verran ohjelmaan tulee vielä korjauksia, kun ennakoitua suositummiksi osoittautuneita kursseja yritetään siirtää suurempiin saleihin, ja kun eri oppiaineiden välistä yhteensovitustyötä vielä tehdään. Ajantasainen tieto kunkin kurssin ohjelmasta ja aikatauluista yritetään saada mahdollisimman pian Korppiin, ongelmatapauksessa kannattaa kysyä suoraan kurssin opettajalta.

Tiedonvälitystä toivottavasti helpottaa se, että otamme laitoksella nyt laajasti käyttöön Korpin suoman mahdollisuuden luoda kullekin kurssille oma sähköpostilista, jonka kautta opettaja voi tehokkaasti pitää yhteyttä kurssilaisten kanssa. Näin myös yksittäisiä kursseja koskeva viestittely pysyy pois musa-listalta, mitä samalla toivottavasti parantaa myös musa-listan tehoa koko laitoksen asioita koskevana viestikanavana.

Itse pääsen musiikkitieteen meininkiin mukaan vasta ensi viikolla – tällä viikolla on vuorossa visiitti Leipzigiin, Max Planck -instituuttiin. Aiheena Human Cognition and Neuroscience -yksikön järjestämässä workshopissa on “New Perspectives on Joint Action and Task Sharing”. Mielenkiintoinen aihe, ja on mukavaa, että pääsen kutsuttuna puhujana tällaiseen pienelle ydinporukalle suunnattuun tapaamiseen. Kesän jättikonferenssi Seattlessa oli toisella tavalla hieno kokemus, mutta tällaisissa pienissä, aiheeltaan fokusoidummissa tapaamisissa voidaan paljon konkreettisemmin edistää tutkimusyhteistyötä. Tätä formaattia puoltaa sekin, että ala on ns. nuori, ja siksi kaikki kutsutut ovat kaltaisiani “junnuja”, joilla on tutkijanuraa vielä runsaasti edessäpäin. Kirjoittelen raporttia tänne reissun jälkeen, livenä voi seurailla twiittejä, mikäli niitä innostukseltani ehdin kirjoittaa. 🙂

Kuva: Nuuksio – tuo seutulipun päässä oleva kansallispuisto. TH

Opiskelijapalute – Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet

Viime vuoden suuri uurastus, uusi opetussuunnitelma (OPS) on tänä vuonna saanut tulikasteensa. Tärkeä osa uuden OPSin testaamista on kurssipalaute. Laitoksella kerätään pian laajemminkin palautetta opinto-ohjauksesta yleensä, mutta olen kerännyt palautteen kaikista yksittäisistä kursseista ja myös seminaareista, mitä olen tänä vuonna pitänyt. Palautteen julkaiseminen on erinäisistä syistä jäänyt vähän myöhään, mutta tässä ja seuraavissa posteissa kuitenkin tuloksia.

Continue reading