Syksyä kohti

Harmaa meri

Blogi herää taas hiljaiselon jälkeen… Erityisesti loppukesä oli kirjoittamisen aikaa, väitöskirjan hahmoa tuli nakuteltua esiin siitä graniittilohkareesta, jolta se projekti vielä keväälläkin näytti. Tietokone talttana ja oma otsa vasarana, läpi harmaan kiven jne.

Syksy tarkoittaa tietysti myös uutta akateemista vuotta, uusia opiskelijoita ja uusia kursseja. Keräilen opetukseen ja tutkimukseen liittyviä juttuja tähän blogiin tänäkin vuonna, sen verran minkä voimavarat ja aika myöten antavat. Vuoden kurssiuutuuksia ovat Opintojen suunnittelu (MUSY001) sekä Musiikillinen kommunikaatio: musiikin esittäminen (MUSA061). “Klassikot” eli Tieteellisen tutkimuksen perusteet (MUPP011) ja Kognitiivisen musiikintutkimuksen perusteet (MUSP041) ovat tänäkin vuonna ohjelmassa. Viime vuonna käynnistetty Musiikin sosiaalinen kognitio (MUSS044) on suoritettavissa oppimistehtävin.

Kuten aiemminkin, käytän kurssien koodeja postausten tunnisteina, näin ollen esimerkiksi kategoria- tai tagipilvestä tuossa oikeassa sivupalkissa pitäisi helposti löytää kaikki tiettyä kurssia koskevat postaukset.

Tänä vuonna uudistetaan musiikin laitoksen opetussuunnitelmat. Tämä OPS-työ on jo käynnistynyt ja lähtee liikkeelle FM- ja HuK-tutkintojen yleistavoitteista. Tältä osin saamme suuntaviivoja myös tiedekunnalta, mutta oppiaineessa täytyy tietysti nämä lähtökohdat miettiä itse. Näistä yleistavoitteista johdetaan sitten opintokokonaisuuksien ja yksittäisten opintojaksojen tavoitteet. Lisäksi on tarkoitus suunnitella kurssien kuormittavuus ja mitoitus aiempaa paremmin. Tässä työssä alumnien ja nykyisten opiskelijoiden osallistuminen on tietysti valtavan tärkeää. Palaan tämän työn etenemiseen blogissa vuoden aikana.

Sosiaalisen median ja tietoteknisten työkalujen hyödyntäminen niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin jatkuu edelleen ja kokeiluja tällä saralla tehdään tänäkin vuonna. Uutena välineenä on mukaan tullut Google+, jonka opetuskäyttöä kokeillaan Opintojen suunnittelu -kurssilla. Wikit ja muut ovat aiempien kokemusten rohkaisemana edelleen mukana. Näiden kokeilujen yhtenä tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta paitsi kurssien “sisällä” myös niiden ulkopuolelle. Eli tämänkin vuoksi toivon tähänkin blogiin paljon kommentteja ja kysymyksiä.

Innokasta syksyn alkua!